Тероар

  Винекс Славянци се намира в Сунгурларска долина , част от Подбалкански лозарски район „Розовата долина”. Районът е полупланински, хълмист с надморска височина от 180 до 220 м. Годишната сума на валежите е около 570 л/м2. Половината от тях падат през вегетационния период, който е 214 дни. Зимата е мека, а лятото топло , с постоянна влажност на въздуха през цялата година, дължащо се на близостта на долината до Черно море и Стара планина. Слабият въздушен дренаж в долината и оградните склонове създават специфичен топлинен режим, където дори през зимата температурите рядко падат под 0°С. Почвите са леки, песъчливо-глинести, канелено-горски, със сравнително ниско почвено плодородие. Тези условия са благоприятни за производство на качествено грозде и вино. 

Лозови масиви

  Лозовите масиви на Винекс Славянци са около 7.000 дка и са разположени по южните склонове на хълмовете в долината. Зад отглеждането, обработката и контрола на качеството на лозовите масиви стои експертен екип от енолози и агрономи, които прилагат най-новите световни практики и тенденции. 

  Сортовете, които се отглеждат, са: 

  Бели:
Червен Мискет, Шардоне, Гевюрцтраминер, Мускат Отонел, Немски Ризлинг, Совиньон Блан, Вьоние, Пино Гри, Грюнер 

  Червени:
Пино Ноар, Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Шираз